تبلیغات
شهرستان سردشت.-.-.سردشت90 - مراسم گرامیداشت زبان وادب کردی دردانشگاه پیام نور سردشت برگزار شد
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

شهرستان سردشت.-.-.سردشت90
 
اخبارسردشت،تصاویرسردشت،مشکلات سردشت،کورد،زبان کردی

به وبلاگ من خوش آمدید
 

مراسم زبان کردی-سردشت 

sardasht90:  امروز مورخ 22/12/1390 برای دومین سال پیاپی مراسم گرامیداشت"زبان وادب کردی"درسالن اجتماعات دانشگاه پیام نورسردشت راس ساعت 11:00 توسط "انجمن ادبی چریکه"دانشگاه با استقبال باشکوه قشرفرهنگی شهرستان سردشت برگزار گردید.

sardasht90:  

این مراسم که درسالن اجتماعات دانشگاه برگزارشد باحضور باشکوه دانشجویان شهر،اساتید،اعضاء انجمن ادبی شهر،وقشرفرهنگی مواجه شد.شایان ذکراست که دانشجویان اعضاء انجمن ادبی چریکه،فعال ترین انجمن دانشگاه پیام نورسردشت هرسال مراسمی راجهت گرامیداشت زبان وادب کردی در دانشگاه برگزارمی کنند.شایان ذکراست که:مراسم امسال به صورتی کاملترومتنوع تروبا حضورباشکوه تری برگزارشد.متاسفانه مراسم با کمبودامکاناتی نیزهمراه بود ونبود نورمناسب وعلی الخصوص به کمبود فضای کافی می توان اشاره نمود،که تعدا زیادی از علاقمندان موفق به حضوردر این گرامیداشت نشدند.که انتظار می رود این مشکلات با افتتاح ساختمان دانشگاه پیام نور درسال آینده برطرف شود.

در زیرگزارش کاملتری رااز مراسم به استحضار میرسانیم:

 گزارش تفصیلی:

درابتدا مجریان برنامه،آقای نادر خضریان باپوشش زیبای کردی خود وخانم نگاررسولی با خواندن تکه شعری برنامه را شروع نمودند.بعداز آن بیان نامه انجمن ادبی چریکه قرائت شد.سپس رییس دانشگاه پیام نور فراخوانده شد تاسخنان خود رابیان نماید.ایشان در سخنان خودضمن عرض خوش آمدگویی به حضاراز استقبال باشکوه مراسم ابراز رضایت نمودند وگفتند:به شخصه انتظارنداشتم که مراسم با چنین حضوری روبرو شود.ایشان درادامه درباره ی نقش انجمن ها اذعان نمودندکه: بی شک حضور انجمن های غیردردولتی درهرجامعه ای لازم و آنهارا می توان ازسالمترین جمع یک اجتماع پنداشت.اما آنچه که مهم است باید آنهارا مسقل دانست ونباید از هیچ سویی برآنها کوچکترین فشاری تحمیل شود تارسالت خود را آنچنان که شایسته است به جاآورند.وآنها باید حمایت شوند تابتوان کارکردواقعی آنهارا دید.

در ادامه خانم سیران مولانی فراخوانده شد وآثر خودرا به زبان فارسی ایراد نمود.اما در ادامه استاد زبان وادب کردی ماموستا هیرش بیتوشی فراخوانده شد وایشان با تشویق گرم حضار پشت تریبون حاضر شدند ایشان ضمن عرض خوش آمدگویی به سبک خاص خود وابرازخرسندی ازبرگزاری چنین مراسمی به دست دانشجویان دانشگاه پیام نور وتبریک پیشاپیش سال نو وتسلیت ایام سالگرد شهدای حلبچه حضور خود را درچنین جمعی مایه ی افتخاردانستند ودرباب اهمیت زبان وتاکید برحفظ ومحافظت از آن گفتند:

بدون شک زبان مادری که امروزه مابا آن تکلم می نماییم امانتی است از گذشتگان ما که ما موظفیم آنچنان که آنرا دریافت نموده ایم آنرا تحویل نوادگان خود دهیم ودراین راه اگر قصوری صورت پذیرد بدون شک ما خائن به این امانت هستیم که تاوان آنرا پس خواهیم داد.ایشان درادامه افزودند:

بارها پیش آمده که ما به شیوه های مختلف گذشتگان خود را نقد میکنیم که مثلا درفلان بعد آنچنان بایدوشاید کارنکرده اند اما آیا تا به امروزبه جای نقدکردن ایشان آیا ازخود سوال نموده ایم که ما چه خدمتی را برای نوه های آینده خود انجام داده ایم؟بی شک ،زبان،مهمترین عامل ایجاد ارتباط بین ما وگذشتگان ما بوده است و مهمترین عامل ارتباط با آیندگان ما خواهد بود.پس چه عامل مهم دیگری وجوددارد که مارا ازحفاظت ازاین مسئله مهم غافل می نماید؟ایشان درادامه با تاکید برحفظ واهمیت قائل شدن برای زبان مادری برای هر قومی گفتند:

همه ما شاهد بودیم که درفستیوال فرهنگ های جهان درفرانسه لباس کردی رتبه اول جهان را ازهرلحاظی کسب نمود اما متاسفانه مادرعوض نسبت به چنین افتخاربزرگی بی تفاوت بوده ایم.مسلم است که هرقومی با زبان مادری خود قابل شناساندن به دیگر مللها است پس هرقومی محکوم به حفظ آن می باشد وفراموش نمودن زبان مادری رامی توان به مثابه انقراض فرهنگ آن نسل قلم داد کرد.تادیروزما ازقشرکم سوادجامعه گله می کردیم که زبان مادری را پاس نمی دارند امامتاسفانه امروزه طوری شده است که قشر تحصیل کرده،تهاجم فرهنگی را بسیار سریع می پذیرند ودرحفظ این امرمهم بی تفاوت نشان می دهند که البته جای بسی تاسف است.ایشان درادامه با تاکید بربازگشت به فرهنگ غنی کردی ضمن تشکراز شنوندگان با تشویق حضار،تریبون را ترک نمودند.

در ادامه گروه هنری،آقایان محمد وسامرند محمدنژاد کارهنری خودرا تقدیم نمودند.بعدازایشان آقای مال مال درویشی دبیر انجمن ادبی چریکه، سخنانی را عرض حضارنمودند.سپس خانم سروه کرمی دبیرسابق انجمن ادبی چریکه با خواندن (چیروک)ی بالحن بخصوص خود فضای سالن را به نحوی معطوف به خود نمودند.درادامه آقای کریم خضری عضو انجمن ادبی شهرستان سردشت زبان کردی را از بعدهای مختلف بررسی وبا تحلیل مناسب زبان اطلاعات تکمیلی را به استحضار حضاررساندند که درادامه با توجه به مفصل بودن بحثشان با کمبود وقت نیز مواجه شدند.بعداز ایشان خانم منیره عبدلله پور شعرخود راخوانده ودرادامه آقای سامرند محمدنژاد و محمد محمدنژاد مجددا با سازهای خود جو تازه ای رادرسالن ایجادنمودند.ودرانتها چندتن ازاعضای فعال انجمن ادبی هریک آثار خودرا خوانده که منجر به رضایت و تشویق قابل توجه شنوندگان گردید.و بدینگونه مراسم امسال گرامیداشت زبان وادب کردی به کارخود پایان داد

 sardasht90:  

بدون شک اجرای چنین مراسمی بی تاثیر نبوده وحداقل درذهن بخشی از حضارویا خوانندگان این متن علامت سوالی را به وجود آورده که هدف ازاجرای چنین مراسماتی چیست؟آیا لزومی ندارد که ذره ای درباره زبان وادب خود بیندیشیم؟آیا با زبانی که هرروزه درزندگی روزمره خود ازآن استفاده می کنیم وحتی یک روز را بدون استفاده ازآن سرنمکنیم بی انصافی نیست که نسبت به تهاجمات فرهنگی به زبان کردی که ازدیرباز درصدد حذف آن بوده اند بی توجه باشیم؟یا اینکه پاسخ به چنین سوالاتی چه لزوی میتوان داشته باشد؟! دانشجویی که صحبت کردن به زبان مادری را کسرشانی برای خود بداند چه انتظار دارد که فرهنگ های بیگانه آنرابپذیرند؟بی شک قومی که خود فرهنگ خودرا پاس ندارد نه تنها بیگانگان چنین نمی کنند، بلکه آنها نیز درکوتاهی کردن ما نسبت به آن می کوشند.پس شاید وقت آن رسیده است که هریک در خانه خود با تهیه کتابها که خوشبختانه تعداد آنها دربازار کثیراست  تهیه نموده و زبان مادری راخوانده وآنرا بیاموزیم.واجازه ندهیم که دشمنان زبان مادری مان به هدف خود برسند.

اماهمت وهمکاری گروه وفراهم کنندگان مراسم واعضاانجمن نیز قابل ستایش بود.بدون شک انجام کارهای فرهنگی در فضای امروزی بسیار دشوار می باشد.وبرای اجرای چنین مراسماتی گروه باید مشکلات فراوانی را تحمل کرده باشد.به همین دلیل در انتها خودرا موظف میدانیم که از تک تک زحمتکشان مراسم تشکر نماییم وصمیمانه دستشان را بفشاریم و اجرآنهارا ازخدا خواستاریم

    منبع: 22/12/2711       www.sardasht90.mihanblog.com

طبقه بندی: اخبار سردشت،  بررسی تاریخ زبان وادبیات کردی توسط انجمن چریکه_پیام نورسردشت،  سردشت را بشناسیم، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ