تبلیغات
شهرستان سردشت.-.-.سردشت90 - مراسم جشن نوروز سال 2712 کوردی در ربط باحضوری چندیدن هزارنفری
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

شهرستان سردشت.-.-.سردشت90
 
اخبارسردشت،تصاویرسردشت،مشکلات سردشت،کورد،زبان کردی

به وبلاگ من خوش آمدید
 

نوروز-ربط 

sardasht90:

بازهم سالی نوبازهم استقبالی باشکوهتراز جشن نوروز،بازهم اثبات حقانیت احترام به تاریخ کوردی خودبرای مردم کردستان "روژهه لات" بازهم استقبال باشکوهترازسالهای قبل از مراسم جشن نوروز 2712 درشهر ربط توسط مردم کردستان.امسال نیز همانند سالهای قبل مراسم نوروز 2712 در شهر ربط بااستقبال بی سابقه مردم کردستان ومهمانان نوروزی پارسی زبان وآذری زبانهاهمراه بود.حضوربیش از 15000 نفری مردم خانمها درسمت راست میدان وآقایان درسمت دیگر دراین مراسم به طبع درنوع خود بی نظیروقابل توجه می باشد.این مراسم که ازساعت 14 روز سه شنبه ستارت شروع سال نورا با روشن نمودن آتش نوروزی ونماد پیامبرپندار،گفتار،کردار نیک آغاز به کارکرد طوریکه از ساعت 11 صبح بااستقبال مردم همراه بود.اما استقبال مردم خصوصاقشرجوان مردم سردشت درنوع خود بی نظیربود.امسال حضورمردم ازشهرستانهای سردشت،بانه،مهاباد،پیرانشهر،کامیاران،بوکان،سقز،ومهمانان نوروزی ازشهرهای فارس زبان وآذری زبان ومهمانانی که برای تعطیلات نوروزی از خارج کشور حضورداشتند این مراسم رابه طور چشمگیری باشکوهتر وپرجمعیت نمودند.درمراسم امسال که هنرمندانی چون خواننده وحیران بیژ"دلنیا مهابادی" ماموستای شعروادب خطه کردستان زمین ازشهر بوکان "ماموستا آسو"هنرمند خوش آواز چهره تکرای مراسم برای دوسال پیاپی ازشهربوکان استاد"حسن ضیافتی" نوازندگان خوش پنجه مهابادی وحضور هنرمندان کامیارانی و دوبرادرخواننده ربطی عزیزوعثمان ربطی درمراسم تنوع بسیاری را به برگزاری مراسم نوروز2712 داده بود،طوریکه ازچندیدن شهر شاهد حضور هنرمندان به عنوان نماینده آنهادر مراسم بودیم.حضور دلنیا مهابادی روی سن با پوشش منحصربفرد وپوشش کردی مایه ی تعجب والبته افتخارحضار گشت که تشویق قابل توجه حضاررابه همراه داشت.ماموستا آسو باحضورخود درجمع به دلیل به تفکرواداشتن فرد به هنگام شنیدن اشعارایشان برای دقائقی سکوت رابر جو مراسم حاکم وهمه رابه فکرکردن درمورد اشعارپرمعنای خودواداشت.حسن ضیافتی نیزباحضور مجددخود درمراسم شوروشوقی را به مردم تزریق نمود.وحضورهنرمندان کامیارانی نیز باکارهای خود سبب یادآوری مجدد دوهنرمندبزرگ وفراموش نشدنی کردستان ماموستایان"حسن زیرک"و"محمد مامله" شد.والبته که اوج شادی وشروع بخش پرطرفدار مراسم"هه لپه رکه- رقص کردی" نیز باهنرنمایی عثمان وعزیز ربطی شروع شد.اما نوازندگان مهابادی نیز دراین روز هنرخود را به نحواحسن به نمایش گذاشتند.وگروه های سرودوحضور افراد کم سن وسال نیز تنوعی را به مراسم امسال افزوده بود.این مراسم که دو مجری یک مجری خانم ویک مجری آقا داشت اجرای مجری خانم قابل تحسین واجرای مجری آقا بسی جای تاسف داشت.که دربرهه ای باسخنان نه چندان مربوط به مراسم خود"به صورت من درآوردی"باعث تفرقه میان حضارمی شد اماحضار آنرانادیده گرفتند.امسال نیز گروههای"هه لپه رکه" کارهای خودرا دربین جمع بهنمایش گذاشتند بااین تفاوت که امسال دراین گروهها خانمها نیز مشارکت داشتند.پوشش کردی خانمها وآقایان حاضردر مراسم نیزیادآور پایبند بودن مردم کردستان به فرهنگ دیرینه خودبود.البته قابل ذکراست که مراسمی باچنین آرامش خاص وبدون مشاهده ترقه بازی آنچنانی وبی نظمی بدون حضور حتی یک نفراز ارگانهای دولتی به واقعیت نشانگروجود نظم و فرهنگ بالای کردستان می باشد که از عمده ترین دلیل مهیاشدن شرایط برای حضورمهمانان غیرکرد نیز می باشد..البته که می توان گفت که چنین ارامش ونظم خاص وعدم وجود هیچگونه بی نظمی ازمهمترین دلیل حضورخانوادگی هرساله مردم دراین می باشد.اما به واقعیت بایدبدانیم که برنامه ریزی واجرای چنین مراسم باشکوهی ومراسمی دارای مشارکت چندین هزارنفری نیازمندهمت وتلاش فراوان می باشد.که ازهمین جا،جادارد تلاش خستگی ناپذیر هیئت برگزارکننده"هیئت جوانان شهر ربط"را خصوصا مدیریت آقای هیوافیروزی را تحسین گفت که باچنین کارفرهنگی وعامه پسند باتلاش خود منجربه دلخوشی مردم می شوند.ازحاشیه های مراسم نیز می توان به ترافیک بعداز مراسم اشاره نمود که البته قابل پیش بینی بودوبا برنامه ریزی وتخصیص افرادی جهت راهنمایی از سوی برگزارکنندگان جهت کاهش ترافیک با راهنمایی خود تاحدی کنترل شد.طوری که حضورماموران راهنمایی ورانندگی رانیزنطلبید.

sardasht90: واقعا اجرای چنین مراسم ویامراسماتی چه سودی می تواند داشته باشد؟آیا جنب و جوش دراین مراسمات سبب تخلیه انرژی جوانان خصوصانوجوانان می شود؟آیا همین مسئله سبب کمترشدن بزهکاری ها درجامعه نمی شود؟بدون شک جواب این سوال مثبت است.اما آیافقط یک مراسم درطول یک سال کافی است؟بدون شک جواب این سوال منفی است.سازمانهای غیردولتی،NGOها(منظور NGOهایی که آزادانه بتوانندعمل کنندو قدرت ارسال رسالت رادارا باشند)،انجمن سبز،انجمن ادبی هرشهر باهمکاری فرهنگ و ارشاد میتوانند سالانه چندمراسمی راکه منجربه تخلیه کردن انرژی وشادابی جامعه وآرامش ذهنی مردم می شود برگزار کنندکه بدون شک هزینه های ناچیز چنین مراسماتی بسیار کمترازهزینه های بزهکاریهای فاحش امروزی می باشد.درنهایت وبلاگ SARDASHT90 سال 2712 رابه همه خصوصا کاربران خود تبریک میگویدوبا آرزوی سالی نو امیدواریم که بتوانیم تغییراتی پسندیده درخودودرهرجایی که لازم باشد به وجود اوریم.باردیگر ازتمامی زحمتکشان اجرای مراسم نوروز 2712 شهر ربط" جیژنی نه وروزی سالی 2712 کوردی_شاری ره به ت" تشکر میکنیم ودست خستگی ناپذیر آنان را می فشاریم.

درزیر چند تصاویر رااز مراسم برای شما به نمایش میگذاریم:

                          

نوروز2712-ربط

                           

نوروز2712-ربط

  

نوروز2712

 

   

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

undefined

undefined

WWW.SARDASHT90.MIHANBLOG.COM

طبقه بندی: اخبار سردشت،  سردشت را بشناسیم،  برپایی مراسم جشن نوروز در شهر ربط - سردشت، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ