تبلیغات
شهرستان سردشت.-.-.سردشت90 - نامه ای که باید تمبر شود
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

شهرستان سردشت.-.-.سردشت90
 
اخبارسردشت،تصاویرسردشت،مشکلات سردشت،کورد،زبان کردی

به وبلاگ من خوش آمدید
 
تاریخ 1391/03/1 توسط خبرگزاری sardasht90

kqvz2lre6z8drpmugij9.jpg

خالق محمدپوری

من پدر پنج شهیددرروز7تیرسردشت هستم.به من گفته اند درسطح بین الملل کسانی وجود دارند که خود را حامی حقوق بشر در سطح بین الملل میدانند.گفتم برای ایشان نامه ای را با جوهرخون کودک بی گناه شهیدشده در روز7تیر سردشت بنویسم.

_به من گفته اند انسان به دلیل انسانیت وانسان بودنش حق وحقوقی داردكه به آن حقوق بشرگفته می شود.به من گفته اند حقوق بشر یعنی برادری وبرابری.یعنی دربرابر قانون مساوی بودن.ومن هم معتقدم حقوق بشریعنی به راحتی نفس كشیدن،بدون درد صحبت كردن وتوانایی مطالبه ی حق ضایع شده ی خود را داشتن. اما اینها را كه به من گفته؟ اینهارا شما حامیان بین المللی حقوق بشربه وسیله جعبه سیاه خانگی یا به قول خودتان تلویزیون هرروز در گوش من فرا میخوانید.

_اما نه،من میگویم اینگونه نیست.این قانون فقط نوشته ودرقالب گفته است.اما گفتن و گفتن که در ما را دوا نمی کند زیراما معتقدیم دوصد گفته چونیم كردارنیست.زیرامن درطول زندگیم حقوق بشررا اینگونه با دیدگان خوددیده ام ومتاسفانه بایدبگویم که حقوق بشریعنی،روزی ازروزهای خداروزی همانند روز7تیرسردشت،وقتی پدری چون من ازبیرون شهرازسركاربرگشته وواردشهرشده سردشت راهمانند میدان محشرببیند.روزهفت تیرراهمانند روزقیامت ببیند پس چه سخت است دیدن روز محشر در این دنیا.بایدبگویم حقوق بشر یعنی،وقتی غروب به عنوان پدرخانواده داخل درخانه شدی به جای استقبال گرم خانواده به جای لفظ شیرین خوش آمدید همسربه جای جمله ی قشنگ پدربرایم چی آوردیه فرزند،جسد5فرزندخودرادیده وبس.بدن تمام تاول زده ی نوزاد8ماه روی گهواره را ببینی وبس.من باید بگم حقوق بشر یعنی باخوردن هرلیوان آب چندبارسرفه كردن.یعنی شبها فقط دوساعت خوابیدن وشبانه به جای خواب شیرین تا سپیده دم به دیوارتكیه زدن وسرفه كردن. یعنی تاآخرین لحظه زندگی،فیلم تراژدی مرگ پنج عضویک خانواده دربعدا ظهر7تیری بابوی بدخردل را مرورکردن.یعنی هرروزهرطلوعی رابااشک غروب کردن.یعنی به جای هوای پاک سردشت گردصحرای بیگانه رااستنشاق کردن.باید بگویم حقوق بشر یعنی وقتی ظالمی به مظلومی ظلم کرد دیگر حق مظلوم گرفته نشود وموضوع را فراموش کردن.

آری دوستان، حقوق بشررا آنگونه برای من و شما بیان کرده اند ولی من آن را اینگونه بادیدگانه خودنظاره کرده ام.پس حامیان سازمان حقوق بشر بین الملل،من مصدوم شیمیایی 7تیرسردشت می گویم:یا قانون نوشته شده واعمال نشده ی خود را اینگونه که بیان نمودم اصلاح نمایید تا همه جهانیان همانند من بزیند ویا قانون خود را درقبال من هم به اجرا درآورید تا من هم همانند جهانیان زندگی کنم.واگر چنین نشودپس بدانید که در روز دیدار مجدد قاضی راخواهیم دیدکه قانونی را داراست که در مقابل آن قانون عرق برپیشانی قانون من و شما خواهد نشست.

http://sardasht90.mihanblog.com

طبقه بندی: 7تیر سردشت،  مقالات،  سردشت را بشناسیم، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ