تبلیغات
شهرستان سردشت.-.-.سردشت90 - مطالب برپایی مراسم جشن نوروز در شهر ربط - سردشت
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

شهرستان سردشت.-.-.سردشت90
 
اخبارسردشت،تصاویرسردشت،مشکلات سردشت،کورد،زبان کردی

به وبلاگ من خوش آمدید
 

نوروز-ربط 

sardasht90:

بازهم سالی نوبازهم استقبالی باشکوهتراز جشن نوروز،بازهم اثبات حقانیت احترام به تاریخ کوردی خودبرای مردم کردستان "روژهه لات" بازهم استقبال باشکوهترازسالهای قبل از مراسم جشن نوروز 2712 درشهر ربط توسط مردم کردستان.امسال نیز همانند سالهای قبل مراسم نوروز 2712 در شهر ربط بااستقبال بی سابقه مردم کردستان ومهمانان نوروزی پارسی زبان وآذری زبانهاهمراه بود.حضوربیش از 15000 نفری مردم خانمها درسمت راست میدان وآقایان درسمت دیگر دراین مراسم به طبع درنوع خود بی نظیروقابل توجه می باشد.این مراسم که ازساعت 14 روز سه شنبه ستارت شروع سال نورا با روشن نمودن آتش نوروزی ونماد پیامبرپندار،گفتار،کردار نیک آغاز به کارکرد طوریکه از ساعت 11 صبح بااستقبال مردم همراه بود.اما استقبال مردم خصوصاقشرجوان مردم سردشت درنوع خود بی نظیربود.امسال حضورمردم ازشهرستانهای سردشت،بانه،مهاباد،پیرانشهر،کامیاران،بوکان،سقز،ومهمانان نوروزی ازشهرهای فارس زبان وآذری زبان ومهمانانی که برای تعطیلات نوروزی از خارج کشور حضورداشتند این مراسم رابه طور چشمگیری باشکوهتر وپرجمعیت نمودند.درمراسم امسال که هنرمندانی چون خواننده وحیران بیژ"دلنیا مهابادی" ماموستای شعروادب خطه کردستان زمین ازشهر بوکان "ماموستا آسو"هنرمند خوش آواز چهره تکرای مراسم برای دوسال پیاپی ازشهربوکان استاد"حسن ضیافتی" نوازندگان خوش پنجه مهابادی وحضور هنرمندان کامیارانی و دوبرادرخواننده ربطی عزیزوعثمان ربطی درمراسم تنوع بسیاری را به برگزاری مراسم نوروز2712 داده بود،طوریکه ازچندیدن شهر شاهد حضور هنرمندان به عنوان نماینده آنهادر مراسم بودیم.حضور دلنیا مهابادی روی سن با پوشش منحصربفرد وپوشش کردی مایه ی تعجب والبته افتخارحضار گشت که تشویق قابل توجه حضاررابه همراه داشت.ماموستا آسو باحضورخود درجمع به دلیل به تفکرواداشتن فرد به هنگام شنیدن اشعارایشان برای دقائقی سکوت رابر جو مراسم حاکم وهمه رابه فکرکردن درمورد اشعارپرمعنای خودواداشت.حسن ضیافتی نیزباحضور مجددخود درمراسم شوروشوقی را به مردم تزریق نمود.وحضورهنرمندان کامیارانی نیز باکارهای خود سبب یادآوری مجدد دوهنرمندبزرگ وفراموش نشدنی کردستان ماموستایان"حسن زیرک"و"محمد مامله" شد.والبته که اوج شادی وشروع بخش پرطرفدار مراسم"هه لپه رکه- رقص کردی" نیز باهنرنمایی عثمان وعزیز ربطی شروع شد.اما نوازندگان مهابادی نیز دراین روز هنرخود را به نحواحسن به نمایش گذاشتند.وگروه های سرودوحضور افراد کم سن وسال نیز تنوعی را به مراسم امسال افزوده بود.این مراسم که دو مجری یک مجری خانم ویک مجری آقا داشت اجرای مجری خانم قابل تحسین واجرای مجری آقا بسی جای تاسف داشت.که دربرهه ای باسخنان نه چندان مربوط به مراسم خود"به صورت من درآوردی"باعث تفرقه میان حضارمی شد اماحضار آنرانادیده گرفتند.امسال نیز گروههای"هه لپه رکه" کارهای خودرا دربین جمع بهنمایش گذاشتند بااین تفاوت که امسال دراین گروهها خانمها نیز مشارکت داشتند.پوشش کردی خانمها وآقایان حاضردر مراسم نیزیادآور پایبند بودن مردم کردستان به فرهنگ دیرینه خودبود.البته قابل ذکراست که مراسمی باچنین آرامش خاص وبدون مشاهده ترقه بازی آنچنانی وبی نظمی بدون حضور حتی یک نفراز ارگانهای دولتی به واقعیت نشانگروجود نظم و فرهنگ بالای کردستان می باشد که از عمده ترین دلیل مهیاشدن شرایط برای حضورمهمانان غیرکرد نیز می باشد..البته که می توان گفت که چنین ارامش ونظم خاص وعدم وجود هیچگونه بی نظمی ازمهمترین دلیل حضورخانوادگی هرساله مردم دراین می باشد.اما به واقعیت بایدبدانیم که برنامه ریزی واجرای چنین مراسم باشکوهی ومراسمی دارای مشارکت چندین هزارنفری نیازمندهمت وتلاش فراوان می باشد.که ازهمین جا،جادارد تلاش خستگی ناپذیر هیئت برگزارکننده"هیئت جوانان شهر ربط"را خصوصا مدیریت آقای هیوافیروزی را تحسین گفت که باچنین کارفرهنگی وعامه پسند باتلاش خود منجربه دلخوشی مردم می شوند.ازحاشیه های مراسم نیز می توان به ترافیک بعداز مراسم اشاره نمود که البته قابل پیش بینی بودوبا برنامه ریزی وتخصیص افرادی جهت راهنمایی از سوی برگزارکنندگان جهت کاهش ترافیک با راهنمایی خود تاحدی کنترل شد.طوری که حضورماموران راهنمایی ورانندگی رانیزنطلبید.

sardasht90: واقعا اجرای چنین مراسم ویامراسماتی چه سودی می تواند داشته باشد؟آیا جنب و جوش دراین مراسمات سبب تخلیه انرژی جوانان خصوصانوجوانان می شود؟آیا همین مسئله سبب کمترشدن بزهکاری ها درجامعه نمی شود؟بدون شک جواب این سوال مثبت است.اما آیافقط یک مراسم درطول یک سال کافی است؟بدون شک جواب این سوال منفی است.سازمانهای غیردولتی،NGOها(منظور NGOهایی که آزادانه بتوانندعمل کنندو قدرت ارسال رسالت رادارا باشند)،انجمن سبز،انجمن ادبی هرشهر باهمکاری فرهنگ و ارشاد میتوانند سالانه چندمراسمی راکه منجربه تخلیه کردن انرژی وشادابی جامعه وآرامش ذهنی مردم می شود برگزار کنندکه بدون شک هزینه های ناچیز چنین مراسماتی بسیار کمترازهزینه های بزهکاریهای فاحش امروزی می باشد.درنهایت وبلاگ SARDASHT90 سال 2712 رابه همه خصوصا کاربران خود تبریک میگویدوبا آرزوی سالی نو امیدواریم که بتوانیم تغییراتی پسندیده درخودودرهرجایی که لازم باشد به وجود اوریم.باردیگر ازتمامی زحمتکشان اجرای مراسم نوروز 2712 شهر ربط" جیژنی نه وروزی سالی 2712 کوردی_شاری ره به ت" تشکر میکنیم ودست خستگی ناپذیر آنان را می فشاریم.

درزیر چند تصاویر رااز مراسم برای شما به نمایش میگذاریم:

                          

نوروز2712-ربط

                           

نوروز2712-ربط

  

نوروز2712

 

   

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

undefined

undefined

WWW.SARDASHT90.MIHANBLOG.COM

طبقه بندی: اخبار سردشت،  سردشت را بشناسیم،  برپایی مراسم جشن نوروز در شهر ربط - سردشت، 
تاریخ 1390/01/10 توسط خبرگزاری sardasht90
تاریخ 1390/01/10 توسط خبرگزاری sardasht90
تاریخ 1390/01/10 توسط خبرگزاری sardasht90

-شهر ربط(rabat) در20کیلومتری شهرستان سردشت قرار دارد.مردم این شهر نیز همانند دیگر مردم کرد به استقبال مراسم نوروز میروند با این تفاوت که در این شهرقدردانی ازاین مراسم کمی مرتب ومنظم والبته با برنامه تر میباشد. .هیئت جوانان این شهر هر سال قبل از فرارسیدن سال نو با تشکیل چند جلسه تدابیری رابرای اجرای هر چه بهترمراسم می اندیشند ازجمله.حضور سخنوران و خوانندگان سرشناس کرد از شهرستانهای سردشت،بوکان،مهاباد،اشنویه و... واماده کردن تمامی شرایط برای اجرای باشکوهتر مراسم وحضور مردم بیشتر درمراسم .

~شروع مراسم امسال نیز به اینصورت بود:

1- یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان شیمیایی شهر حلبچه عراق

2-سرودن شعر زیبا و کهن کردی در وصف نوروز(ها روژی سالی تازیه نه وروزه هاته وه) توسط گروه سرود که متشکل از خانمها و آقایان بود.

3-روشن نمودن آتش با مشعل به روشی زیبا توسط کودکان

4-امسال هم از دانایان بزرگ کرد برای سخنرانی در مورد تاریخ کهن نوروز وخواندن شعر به زبان کردی باموضوع نوروزدعوت شد

5-سپس اجرای موزیک کردی (ئه گه ر ئه م جاره بیمه وه)و دو موزیک دیگر در عین مراسم توسط هنرمند بزرگ کرد *حسن ضیافتی* که با صدای دلنشینش همه را به وجد اورده بود.

6-سرودن گورانیهای کردی توسط هنرمند بزرگ *ابراهیم قادری*که دراین هنگام مردم نیزگروه گروه رقص زیبای کردی را شروع کردند.خانمها در یه طرف و اقایان درطرف دیگر.

7-سرودن گورانیهای کردی توسط دو هنرمندبرادر کرد*عثمان ربطی*و*عزیز ربطی*و اجرای رقص کردی توسط (گروه هه رپه رکی ربط)دراین هنگام مردم نیزگروه گروه رقص زیبای کردی را شروع کردند.باز هم خانمها در یه طرف و اقایان درطرف دیگر.

8-سرانجام سرودن شعر (ها روژی سالی تازیه نه وروزه هاته وه) توسط مردم حاضر و هنرمندان به صورت هماهنگ.که به این ترتیب مراسم به پایان رسید.

~از نکات جالب مراسم میتوان به این موارد اشاره کرد:

1-استفاده از رقم2711به عنوان سال کردی

2-نبود نیروی انتظامی دولتی واداره کردن چند هزار نفر به دست چند جوان به نام(چاوه دیر)-(انتظامات) و همکاری مردم که ورعایت نظم توسط مردم  واستفاده نکردن از مواد محترقه ومحیطی کاملا امن یرای هر کس وآنجا پی بردیم که فرهنگ کردستان ایران واقعا در سطح بالایی قرار دارد.

3-همکاری شهرداری این شهر که انطور ما شنیدیم شهردار جدید این شهر همکاری نمودند.البته سالهایی که  شهر شهردارم نداشته این مراسم را جوانان برگزار نموده اند.

4-حضور جمعیت بسیار زیاد وچندهزار نفری امسال نسبت به سال گذشته حضورچشمگیرمردم از شهرهای دیگرمن جمله شهرستان سردشت.وحضور مهمانان فارس زبان در بین حاضرین

5-مراسم کاملا قانونی بود ومجوز دولت را در اختیار داشته اند.همت امام جمعه شهر  دراین بخش شایان تقدیر است.

6-نبود تبعیض ورعایت کامل حقوق زن در این مراسم من جمله :اجرای سرود که خانمها دران حضور داشتند-حضور مجری خانم در کنار مجری مرد-حضور چشمگیرخانمها در بیین حاضرین بیننده-ممانعت ننمودن با رقص کردی خانمها(البته رقص کردی اصیل با شریعت اسلام ممانعتی نداره).

7-رعایت حقوق کودک وحضور آنها در اجرای مراسم

~حاشیه های مراسم:

1- قطع برق به مدت چند دقیقه 

2-ایجاد ترافیک ساعتی ماشینها پس از اتمام مراسم به دلیل حضور زیاد مردم

~پیشنهاد:

-بهتر است هنگام شرکت در مراسم ماشین را در ورودی یا خروجی شهر قرار دید تا  ترافیک بیش از حد پیش نیاید

3-ختم کلام:

در ختم کلام میتوانیم بگوییم که کسانی که این مراسم را اجرا نمودند به فرهنگ ماد خدمت بزرگ وشایانی کردند دل هزاران نفر را شادنمودند وباعث شدند که مردم اول سال را با انرژی وشادی و خنده اغاز کنند. ما هم به عنوان یک شرکت کننده در مراسم میگوییم جوانان غیورشهر ربط زنده باشید و وایام زندگیتان سر شار از شادی باد،وما هم همه ساله این مراسم را از شمامیخواهیم.

پس خداوند نگهدارتان تا سال 2712.


*این نوشته را زیاد باذکر جزییات ننوشتم وانچه از مراسم توذهنم مانده بود به صورت سطحی نوشتم اگر شما دیدید که نکته قابل توجهی یادم رفته بنویسم به من خبر دهید.ممنون از شماsardasht.revan@yahoo.com

طبقه بندی: برپایی مراسم جشن نوروز در شهر ربط - سردشت، 
تاریخ 1390/01/10 توسط خبرگزاری sardasht90

 

حضور هنرمند کرد حسن ضیافتی در مراسم امسال

طبقه بندی: برپایی مراسم جشن نوروز در شهر ربط - سردشت، 
تاریخ 1390/01/10 توسط خبرگزاری sardasht90

-از نکات جالب مراسم امسال میتوانیم به جمعیت انبوه ان نسبت سالهای گذشته اشاره کرد

طبقه بندی: برپایی مراسم جشن نوروز در شهر ربط - سردشت، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ